Giấy mời Seminar khoa học

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề 1: "Liệu pháp thực khuẩn thể: Giải pháp mới nhằm thay thế kháng sinh trong điều trị vi khuẩn tụ cầu vàng S.aureus kháng thuốc";
Người trình bày: PGS.TS. Đồng Văn Quyền, Phòng Phòng Vi sinh vật học phân tử.
2. Tên chủ đề 2: "Đái tháo đường type 2: Nghiên cứu ứng dụng acarbose trong việc hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường type 2";
Người trình bày: TS. Đỗ Thị Tuyên, Phòng Công nghệ sinh học Enzyme.
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 08 tháng 06 năm 2018.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.

Giấy mời Seminar khoa học

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:

1. Tên chủ đề: "Đa dạng vi khuẩn và mối liên quan với đa dạng gen mã hóa enzyme thủy phân lignocellulose từ vi khuẩn trong dạ cỏ dê";
Người trình bày: TS. Đỗ Thị Huyền, Phòng Kỹ thuật di truyền.

2. Tên chủ đề: "Vai trò của thụ thể dioxin (Ahr) trong hệ miễn dịch và bệnh tự miễn";
Người trình bày: TS. Nguyễn Trung Nam, Phòng Công nghệ ADN Ứng dụng.
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 25 tháng 05 năm 2018.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.

THÔNG BÁO: Hội thảo/Tập huấn quốc tế ICGEB-IBT/VAST tại Hà Nội

Hội thảo/Tập huấn quốc tế ICGEB-IBT/VAST tại Hà Nội ((https://www.icgeb.org/vietnam-parasitic-zoonoses-2018.html) “Gen học cơ bản và ứng dụng của bệnh Kí sinh trùng động vật lây sang người: Chẩn đoán, Dịch tễ, Phả hệ và Tiến hóa” (Theoretical and practical genomics of parasitic zoonoses: diagnosis, epidemiology, phylogeny and evolution) do Trung tâm Di truyền và Sinh học phân tử quốc tế ICGEB tài trợ, do các Giáo sư Tiến sĩ đầu ngành quốc tế giảng dạy và tập huấn.

Xem tiếp...