Seminar khoa học “Selection of strains as a tool in improving algal productivity out doors”

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời cán bộ các đơn vị đến dự buổi Seminar khoa học "Selection of strains as a tool in improving algal productivity out doors" của GS. TS. Avigad Vonshak công tác tại The Landu family Algal Biotechnology Lab. Jacob Blaustein Inst. for Desert Research, Sede-Boker Campus, 84990 ISRAEL.

Thời gian: 13h30, ngày 20 tháng 01 năm 2016 (Thứ tư)

Địa điểm: Phòng 120 - Nhà A10 - Viện Công nghệ sinh học

Rất mong các cán bộ nghiên cứu quan tâm đến tham dự buổi Seminar.