Thông tin cần thiết cho đại biểu các tỉnh về dự Hội nghị Công Nghệ sinh học toàn quốc

Để giúp cho việc lưu trú và di chuyển thuận lợi nhất cho đại biểu các tỉnh về dự Hội nghị Công Nghệ sinh học toàn quốc, Viện Công nghệ sinh học xin gửi tới quý đại biểu một số thông tin cần thiết về thời gian, địa điểm tổ chức, thông tin vể taxi, khách sạn, lịch trình hội nghị...

Thông tin chi tiết xin xem trong file đính kèm.

Trân trọng!

 

Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2018

THÔNG BÁO SỐ 2

LogoHN.V2.bong

Công nghệ sinh học đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực đời sống, tạo nền tảng phát triển kinh tế và là một trong ba trụ cột chính (Kỹ thuật số, Công nghệ sinh học và Vật lý) của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên toàn cầu. Được sự cho phép của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (QĐ số 649/QĐ-VHL, ngày 20/04/2018), Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Hội Công nghệ sinh học Việt Nam thuộc Hội Các ngành Sinh học Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2018 nhằm mục đích trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu, khai thác và ứng dụng những thành tựu của Công nghệ sinh học. Thông tin cụ thể như sau:

Xem tiếp...

Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2018

 Thông báo số 1:

LogoHN.V2.bong

Công nghệ sinh học đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực đời sống, tạo nền tảng phát triển kinh tế và là một trong ba trụ cột chính (Kỹ thuật số, Công nghệ sinh học và Vật lý) của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên toàn cầu. Được sự cho phép của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (QĐ số 649/QĐ-VHL, ngày 20/04/2018), Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Hội Công nghệ sinh học Việt Nam thuộc Hội Các ngành Sinh học Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2018 nhằm mục đích trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu, khai thác và ứng dụng những thành tựu của Công nghệ sinh học. 

Rất mong các cơ quan, tổ chức khoa học công nghệ, các nhà khoa học, cán bộ quan tâm gửi báo cáo và tham gia Hội nghị.

Trân trọng cám ơn./.

                                                                                                                                                       TM/BAN TỔ CHỨC

                                                                                                                                        Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học 

                                                                                                                                                    PGS. TS. Chu Hoàng Hà

Xem tiếp...