Giấy mời tham dự seminar khoa học TS. Mar Benavides và TS. Mar Benavides Viện Nghiên cứu vì sự phát triển, Pháp (IRD, Pháp)

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời các cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của Viện tới tham dự seminar khoa học với chủ đề sau:
1. Tên chủ đề: The SOOT-SEA initiative: Neglected impacts of air pollution on climate and health
Người trình bày: TS. Xavier Mari, Viện Nghiên cứu vì sự phát triển, Pháp (IRD, Pháp)
2. Tên chủ đề: The potential microbial degradation of black carbon in marine waters
Người trình bày: TS. Mar Benavides, Viện Nghiên cứu vì sự phát triển, Pháp (IRD, Pháp)
Tóm tắt nội dung báo cáo và CV của hai tiến sỹ được gửi kèm theo giấy mời.
Thời gian: 9h00 ngày 15 tháng 11 năm 2018 (Thứ năm)
Địa điểm: Phòng 120 - Nhà A10 - Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Trân trọng kính mời./.