Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc tại Viện Công nghệ sinh học

Ngày 13/8/2011, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác đã đến thăm Viện Công nghệ sinh học.

Xem tiếp...

Phó Thủ tướng chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đến thăm Viện Công nghệ sinh học

Ngày 12/7/2011, theo kế hoạch khảo sát và nắm tình hình các đơn vị nghiên cứu và đào tạo trên cả nước, Phó Thủ tướng chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi đến thăm và làm việc tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Nhân chuyến thăm và làm việc này, Viện Công nghệ sinh học đã vinh dự được đón Phó Thủ tướng đến thăm trụ sở và phòng thí nghiệm trọng điểm nhà nước về công nghệ gen của Viện.

Xem tiếp...