Giấy mời tham dự seminar khoa học

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời các cán bộ nghiên cứu tới tham dự seminar khoa học với chủ đề “Recent advances in genome editing technologies in plant” do TS. Attila Morna - University of Edinburgh, Institute of Molecular Plant Sciences, Vương quốc Anh trình bày.
        Thời gian: 14h30 ngày 8 tháng 2 năm 2018 (Thứ Năm)
        Địa điểm: Phòng 120 - Nhà A10 - Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
        

        Trân trọng kính mời./.

Hội thảo khoa học: “Nghiên cứu sàng lọc nguồn gene vi sinh vật có khả năng sinh tổng hợp prodigiosin và quy trình công nghệ sản xuất prodigiosin có hoạt tính chống ung thư”.

Hội thảo khoa học: “Nghiên cứu sàng lọc nguồn gene vi sinh vật có khả năng sinh tổng hợp prodigiosin và quy trình công nghệ sản xuất prodigiosin có hoạt tính chống ung thư”.

Thuộc đề tài: “Khai thác và phát triển nguồn gene vi sinh vật tổng hợp prodigiosin có hoạt tính chống ung thư” Nhiệm vụ quỹ gene_Bộ Khoa học và Công nghệ

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Sỹ Lê Thanh

Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ sinh học

Chủ tọa: PGS. TS Đinh Duy Kháng

Thư ký: ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Thời gian thực hiện: 22/9/2017                      

Một số hình ảnh của buổi hội thảo:

 

111

 

222

 

Seminar khoa học “Selection of strains as a tool in improving algal productivity out doors”

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời cán bộ các đơn vị đến dự buổi Seminar khoa học "Selection of strains as a tool in improving algal productivity out doors" của GS. TS. Avigad Vonshak công tác tại The Landu family Algal Biotechnology Lab. Jacob Blaustein Inst. for Desert Research, Sede-Boker Campus, 84990 ISRAEL.

Thời gian: 13h30, ngày 20 tháng 01 năm 2016 (Thứ tư)

Địa điểm: Phòng 120 - Nhà A10 - Viện Công nghệ sinh học

Rất mong các cán bộ nghiên cứu quan tâm đến tham dự buổi Seminar.