Giấy mời Seminar khoa học ngày 24/05/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề: "Nghiên cứu nâng cao sinh trưởng và sinh khối ở cây Xoan chuyển gen (Melia azedarach Linn)";
Người trình bày: PGS.TS. Phạm Bích Ngọc, Phòng Công nghệ tế bào thực vật
2. Tên chủ đề: "Physciosporin, hợp chất thứ cấp tách chiết từ địa y, ức chế sự di căn của tế bào ung thư";
Người trình bày: TS. Nguyễn Văn Trữ, Phòng Di truyền tế bào thực vật
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 24 tháng 05 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.