Giấy mời Seminar khoa học

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề 1: "Liệu pháp thực khuẩn thể: Giải pháp mới nhằm thay thế kháng sinh trong điều trị vi khuẩn tụ cầu vàng S.aureus kháng thuốc";
Người trình bày: PGS.TS. Đồng Văn Quyền, Phòng Phòng Vi sinh vật học phân tử.
2. Tên chủ đề 2: "Đái tháo đường type 2: Nghiên cứu ứng dụng acarbose trong việc hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường type 2";
Người trình bày: TS. Đỗ Thị Tuyên, Phòng Công nghệ sinh học Enzyme.
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 08 tháng 06 năm 2018.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.