Giấy mời Seminar khoa học ngày 07/06/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề: "Nghiên cứu tạo interleukin-11 người tái tổ hợp nhằm mục đích sử dụng trong y học (điều trị)";
Người trình bày: TS. Lê Thị Thu Hồng, Phòng Kỹ thuật di truyền
2. Tên chủ đề: "Tế bào gốc đa tiềm năng cảm ứng-iPSC";
Người trình bày: TS. Lê Thị Thùy Dương, Phòng Công nghệ ADN ứng dụng
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 07 tháng 06 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.