Giấy mời tham dự seminar khoa học TS. Mar Benavides và TS. Mar Benavides Viện Nghiên cứu vì sự phát triển, Pháp (IRD, Pháp)

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời các cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của Viện tới tham dự seminar khoa học với chủ đề sau:
1. Tên chủ đề: The SOOT-SEA initiative: Neglected impacts of air pollution on climate and health
Người trình bày: TS. Xavier Mari, Viện Nghiên cứu vì sự phát triển, Pháp (IRD, Pháp)
2. Tên chủ đề: The potential microbial degradation of black carbon in marine waters
Người trình bày: TS. Mar Benavides, Viện Nghiên cứu vì sự phát triển, Pháp (IRD, Pháp)
Tóm tắt nội dung báo cáo và CV của hai tiến sỹ được gửi kèm theo giấy mời.
Thời gian: 9h00 ngày 15 tháng 11 năm 2018 (Thứ năm)
Địa điểm: Phòng 120 - Nhà A10 - Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Trân trọng kính mời./.

Giấy mời Seminar khoa học

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề 1: "Liệu pháp thực khuẩn thể: Giải pháp mới nhằm thay thế kháng sinh trong điều trị vi khuẩn tụ cầu vàng S.aureus kháng thuốc";
Người trình bày: PGS.TS. Đồng Văn Quyền, Phòng Phòng Vi sinh vật học phân tử.
2. Tên chủ đề 2: "Đái tháo đường type 2: Nghiên cứu ứng dụng acarbose trong việc hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường type 2";
Người trình bày: TS. Đỗ Thị Tuyên, Phòng Công nghệ sinh học Enzyme.
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 08 tháng 06 năm 2018.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.

Giấy mời Seminar khoa học

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:

1. Tên chủ đề: "Đa dạng vi khuẩn và mối liên quan với đa dạng gen mã hóa enzyme thủy phân lignocellulose từ vi khuẩn trong dạ cỏ dê";
Người trình bày: TS. Đỗ Thị Huyền, Phòng Kỹ thuật di truyền.

2. Tên chủ đề: "Vai trò của thụ thể dioxin (Ahr) trong hệ miễn dịch và bệnh tự miễn";
Người trình bày: TS. Nguyễn Trung Nam, Phòng Công nghệ ADN Ứng dụng.
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 25 tháng 05 năm 2018.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.