Giấy mời Seminar khoa học ngày 10/05/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề: "Vi khuẩn nội sinh trên cây cà phê và tiềm năng ứng dụng trong phòng chống tuyến trùng gây bệnh hại rễ";
Người trình bày: PGS.TS. Chu Hoàng Hà, Phòng TNTĐ Công nghệ gen
2. Tên chủ đề: "Sử dụng ngôn ngữ lập trình R để phân tích và khai thác dữ liệu NGS-metagenome – Các định hướng ứng dụng";
Người trình bày: TS. Bùi Văn Ngọc, Phòng Tin sinh học
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 10 tháng 05 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.

Giấy mời tham dự seminar khoa học Bilateral Biotechnology and next Generation Medicine Symposium Bilateral Photonics Symposium

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời các cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của Viện tới tham dự seminar khoa học với chủ đề sau:
Tên chủ đề: Bilateral Biotechnology and next Generation Medicine Symposium Bilateral Photonics Symposium
Đơn vị tổ chức: Viện Công nghệ sinh học, Học Viện Khoa học Công nghệ, & Đại Học Thanh Hoa Đài Loan.
Thời gian: 13h15, ngày 21, tháng 3 năm 2019.

Xem tiếp...

Giấy mời Seminar khoa học ngày 23/11/2018

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
Tên chủ đề: "Vi tảo biển dị dưỡng Schizochytrium: tiềm năng và ứng dụng";
Người trình bày: TS. Hoàng Minh Hiền, Phòng Công nghệ tảo
Thời gian: 15:00-16:00, thứ 6, ngày 23 tháng 11 năm 2018.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.