Giấy mời Seminar khoa học

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:

1. Tên chủ đề: "Đa dạng vi khuẩn và mối liên quan với đa dạng gen mã hóa enzyme thủy phân lignocellulose từ vi khuẩn trong dạ cỏ dê";
Người trình bày: TS. Đỗ Thị Huyền, Phòng Kỹ thuật di truyền.

2. Tên chủ đề: "Vai trò của thụ thể dioxin (Ahr) trong hệ miễn dịch và bệnh tự miễn";
Người trình bày: TS. Nguyễn Trung Nam, Phòng Công nghệ ADN Ứng dụng.
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 25 tháng 05 năm 2018.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.