Viện Công nghệ Sinh học hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2024

Ngày Đại dương thế giới (8/6) được Liên hợp quốc thông qua nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đại dương đối với sự sống và sự phát triển bền vững của nhân loại. Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (1/6 - 8/6) được tổ chức hàng năm nhằm khẳng định chủ quyền biển đảo, phát triển kinh tế biển và bảo vệ môi trường biển.

Xem tiếp...

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH Blacksheep Việt Nam

Chiều ngày 16 tháng 01 năm 2024, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có buổi Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH Blacksheep Việt Nam, chi nhánh của Công ty Blacksheep Power (Anh Quốc).

Buổi Lễ ký kết diễn ra trên cơ sở hai bên đã thống nhất về sự hợp tác trong lĩnh vực Tế bào gốc nhằm nghiên cứu, phát triển các sản phẩm liên quan tới lĩnh vực tế bào gốc, công nghệ nano particles. Đồng thời, hai bên cùng cam kết tạo điều kiện tối đa về nhận sự, cơ sở vật chất, để công việc hợp tác có thể diễn ra tốt nhất.

Xem tiếp...