Giấy mời Seminar khoa học ngày 23/11/2018

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
Tên chủ đề: "Vi tảo biển dị dưỡng Schizochytrium: tiềm năng và ứng dụng";
Người trình bày: TS. Hoàng Minh Hiền, Phòng Công nghệ tảo
Thời gian: 15:00-16:00, thứ 6, ngày 23 tháng 11 năm 2018.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.