Giấy mời Seminar khoa học ngày 11/10/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:

Tên chủ đề 1: "Sinh tổng hợp hyaluronic acid bằng kỹ thuật tái tổ hợp gen trong E. coli";
Người trình bày: TS. Lê Văn Trường, Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen Vi sinh vật.

Tên chủ đề 2: "Khả năng phân hủy nhựa cây trong nguyên liệu dăm mảnh gỗ keo của nấm mục trắng và tiềm năng ứng dụng trong sản xuất bột giấy";
Người trình bày: TS. Phan Thị Hồng Thảo, Phòng Vi sinh vật đất

Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 11 tháng 10 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.

Hội thảo “Giới thiệu công nghệ NC protein, NC Gen"

Viện Công nghệ sinh học kính mời các cán bộ quan tâm tới dự buổi Hội thảo "Giới thiệu những công nghệ nghiên cứu protein, nghiên cứu gen mới và ứng dụng của công ty BIO-RAD Laboratories" do Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất thực hiện

Hi-tho-IBT

Thời gian: 9h00 - 11h20, Thứ Ba, ngày 15 tháng 10 năm 2019
Địa chỉ: phòng họp 120 nhà A10. Viện Công nghệ sinh học
18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

chi tiết xem tại đây

Giấy mời Seminar khoa học ngày 27/09/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:

Tên chủ đề 1: "Vi khuẩn tía quang hợp và ứng dụng";
Người trình bày: TS. Đỗ Thị Liên, Phòng Công nghệ sinh học môi trường.

Tên chủ đề 2: "Nghiên cứu xử lý nước thải ô nhiễm kim loại nặng bằng vi khuẩn khử sulfate";
Người trình bày: TS. Kiều Thị Quỳnh Hoa, Phòng Vi sinh vật dầu mỏ

Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 27 tháng 9 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.

Trân trọng kính mời./.