Hội thảo: Nghiên cứu biểu hiện lumbrokinase tái tổ hợp, quy trình sản xuất lumbrokinase sạch và phát triển thương mại hóa sản phẩm lumbrokinase tái tổ hợp

Chương trình hội thảo khoa học thuộc đề tài: “Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất lumbrokinase tái tổ hợp làm thuốc phòng chống tắc nghẽn mạch máu”Mã số KC04.01/11-15_Bộ KHCN

Chủ nhiệm: ThS. Lê Thanh Hoàng - Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ sinh học

Thời gian: 8h ngày 11/9/2015; Địa điểm: Phòng 120 Nhà A10 Viện Công nghệ sinh học.

Kính mời các cán bộ quan tâm tới tham dự.

 Chương trình:

Thời gian

Nội dung chương trình

Người báo cáo

 8h-8h15

Khai mạc

GS. TS. Trương Nam Hải
 8h30-8h50

Thu thập và định danh một số loài giun đất có hoạt tính thủy phân fibrin tại Việt Nam

Ths. Nguyễn Thị Hiền Trang
8h50-9h10 

Nhân dòng, thiết kế biểu hiện lumbrokinase tái tổ hợp trong E. coli

Ths. Chu Thị Hoa

9h10-9h30 

Biểu hiện và tinh sạch Lumbrokinase từ giun Eisenia foetida trong Bacillus subtilis WB800

NCS. Nguyễn Thị Thảo 
 9h30-9h50

Nhân dòng, biểu hiện, tinh sạch, đánh giá tính chất lý hóa của Lumbrokinase tái tổ hợp trong Pichia pastoris

TS. Nguyễn Sỹ Lê Thanh 
 9h50-10h10

Nghỉ giải lao

 
 10h10-10h30

Tối ưu các điều kiện biểu hiện nhằm nâng cao khả năng sinh tổng hợp lumbrokinase từ chủng Pichiapastoris

ThS Vũ thị Bích Ngọc

 10h30-10h50

Sản xuất Lumbrokinase tái tổ hợptrên quy mô tam giác, 5 L, 20 Lvà 80 L

Ths. Lê Thanh Hoàng
 10h50-11h10

Nghiên cứu sản xuất lumbrokinase tái tổ hợp làm thuốc chống tắc nghẽn mạch máu

TS. Đỗ Thị Tuyên 
 11h10-11h30

Đánh giá tác dụng của lumbrokinase tái tổ hợp trên mô hình gây đột quỵ não

TS. Chử Văn Mến
 11h30-12h00

Thảo luận chung

GS. TS. Trương Nam Hải
 12h00

Chủ nhiệm đề tài phát biểu, cám ơn.

Ths. Lê Thanh Hoàng