THÔNG BÁO: Hội thảo/Tập huấn quốc tế ICGEB-IBT/VAST tại Hà Nội

Hội thảo/Tập huấn quốc tế ICGEB-IBT/VAST tại Hà Nội ((https://www.icgeb.org/vietnam-parasitic-zoonoses-2018.html) “Gen học cơ bản và ứng dụng của bệnh Kí sinh trùng động vật lây sang người: Chẩn đoán, Dịch tễ, Phả hệ và Tiến hóa” (Theoretical and practical genomics of parasitic zoonoses: diagnosis, epidemiology, phylogeny and evolution) do Trung tâm Di truyền và Sinh học phân tử quốc tế ICGEB tài trợ, do các Giáo sư Tiến sĩ đầu ngành quốc tế giảng dạy và tập huấn.

   Ban Tổ chức:

   GS.TS Lê Thanh Hòa (Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)-Trưởng Ban tổ chức, Giảng viên;

   PGS.TS Chu Hoàng Hà (Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)-Đơn vị tổ chức, Viện trưởng

   PGS.TS Đồng Văn Quyền (Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)-Đơn vị tổ chức, Phó Viện trưởng

   GS.TS David Blair (Trường Đại học James Cook, Australia)-Giảng viên quốc tế

   GS.TS Banchob Sripa (Trung tâm Nghiên cứu vùng của WHO; Trường Đại học Khon Kaen, Thái Lan)-Giảng viên quốc tế

 Ban Thư kí:

TS Đoàn Thị Thanh Hương (Thư kí Tổ chức)

TS Phạm Đình Minh (Thư kí Khoa học)

TS Bùi Văn Ngọc (Thư kí Khoa học)

 Thời gian: Hà Nội, 10-12/6/2018 (3 ngày).

Địa điểm: Tòa nhà Trung tâm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

(18C. Đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Nội dung Tập huấn và Hội thảo:

Đối tượng tham gia là các nhà khoa học/nghiên cứu/học viên quốc tế và Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu sinh học về hệ gen và gen của bệnh do kí sinh trùng động vật lây sang người và các tác nhân sinh vật gây bệnh khác. Yêu cầu học viên có trình độ tiếng Anh đủ giao tiếp và có chuyên môn thuộc lĩnh vực Sinh học, Y học, Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản.

Học viên quốc tế đăng kí tại ICGEB (https://www.icgeb.org/vietnam-parasitic-zoonoses-2018.html).

Học viên Việt Nam đăng kí theo mẫu (Lấy mẫu Đăng kí tại đây)

Thời gian nhận đăng kí của học viên Việt Nam: 20/3 – 20/4/2018.

Điền và gửi mẫu đăng kí cho: doantthuong74@gmail.com (TS Đoàn Thị Thanh Hương); hoặc imibtvn@gmail.com (GS.TS Lê Thanh Hòa).
Ban Tổ chức hỗ trợ tất cả hoạt động sinh hoạt khoa học trong 3 ngày hội thảo/tập huấn cho tất cả học viên quốc tế và Việt Nam tham dự được lựa chọn. Đối với học viên ngoài Hà Nội, Ban Tổ chức tài trợ chi phí lưu trú, đi lại tại Hà Nội trong thời gian trên và một phần chi phí đi lại ngoại tỉnh.

Chương trình dự kiến :

Hội thảo Gen học cơ bản và ứng dụng của bệnh Kí sinh trùng động vật lây Page 1Hội thảo Gen học cơ bản và ứng dụng của bệnh Kí sinh trùng động vật lây Page 2Hội thảo Gen học cơ bản và ứng dụng của bệnh Kí sinh trùng động vật lây Page 3

Chương trình dư kiến lấy tại đây