Giấy mời Seminar khoa học ngày 05/07/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề: "Vi khuẩn Lactobacilus và tiềm năng ứng dụng trong hỗ trợ điều trị bệnh béo phì ở người";
Người trình bày: TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phòng Vi sinh vật học phân tử
2. Tên chủ đề: "Đặc tính phân tử của các dòng virut gây bệnh viêm túi fabricious truyền nhiễm tại Việt Nam qua ba thập kỷ từ 1987 - 2018";
Người trình bày: TS. Lê Thị Kim Xuyến, Phòng Miễn dịch học
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 05 tháng 07 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.