Giấy mời tham dự seminar khoa học Bilateral Biotechnology and next Generation Medicine Symposium Bilateral Photonics Symposium

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời các cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của Viện tới tham dự seminar khoa học với chủ đề sau:
Tên chủ đề: Bilateral Biotechnology and next Generation Medicine Symposium Bilateral Photonics Symposium
Đơn vị tổ chức: Viện Công nghệ sinh học, Học Viện Khoa học Công nghệ, & Đại Học Thanh Hoa Đài Loan.
Thời gian: 13h15, ngày 21, tháng 3 năm 2019.

01

Bilateral Biotechnology and next Generation Medicine Symposium Bilateral Photonics Symposium

Địa điểm: P120- nhà A10- Viện Công nghệ Sinh học- Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam- 18 Hoàng Quốc Việt- Cầu giấy- Hà nội.

02

Trân trọng!