flashHN

TIN TỔNG HỢP

Diễn đàn khoa học "Ô nhiễm rác thải nhựa và giải pháp"

Sáng 10/12/2019, được sự cho phép của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn khoa học với chủ đề: "Ô nhiễm rác thải nhựa và giải pháp" nhằm chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa ở Việt Nam cũng như trên Thế giới.

Xem tiếp ...
Các tin khác

Hội nghị - Hội thảo

Giấy mời Seminar khoa học GS. Choon-Hwan Lee

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời các cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của Viện tới tham dự seminar khoa học với chủ đề sau:
vesting antenna size depends on light use efficiency and photooxidation by reactive oxygen species produced in Camelina plants".
Người trình b [ ... ]

Xem tiếp...
Các tin khác

Liên kết

vast thuvienso tapchicnsh nasfo facebook 

Tải logo Viện Công nghệ sinh học

logo Vien CNSH web 

Thư viện ảnh hoạt động (Xem toàn bộ)

thu vien anh