Giấy mời Seminar khoa học ngày 07/06/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề: "Nghiên cứu tạo interleukin-11 người tái tổ hợp nhằm mục đích sử dụng trong y học (điều trị)";
Người trình bày: TS. Lê Thị Thu Hồng, Phòng Kỹ thuật di truyền
2. Tên chủ đề: "Tế bào gốc đa tiềm năng cảm ứng-iPSC";
Người trình bày: TS. Lê Thị Thùy Dương, Phòng Công nghệ ADN ứng dụng
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 07 tháng 06 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.

Giấy mời Seminar khoa học ngày 24/05/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề: "Nghiên cứu nâng cao sinh trưởng và sinh khối ở cây Xoan chuyển gen (Melia azedarach Linn)";
Người trình bày: PGS.TS. Phạm Bích Ngọc, Phòng Công nghệ tế bào thực vật
2. Tên chủ đề: "Physciosporin, hợp chất thứ cấp tách chiết từ địa y, ức chế sự di căn của tế bào ung thư";
Người trình bày: TS. Nguyễn Văn Trữ, Phòng Di truyền tế bào thực vật
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 24 tháng 05 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.

Giấy mời Seminar khoa học ngày 10/05/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề: "Vi khuẩn nội sinh trên cây cà phê và tiềm năng ứng dụng trong phòng chống tuyến trùng gây bệnh hại rễ";
Người trình bày: PGS.TS. Chu Hoàng Hà, Phòng TNTĐ Công nghệ gen
2. Tên chủ đề: "Sử dụng ngôn ngữ lập trình R để phân tích và khai thác dữ liệu NGS-metagenome – Các định hướng ứng dụng";
Người trình bày: TS. Bùi Văn Ngọc, Phòng Tin sinh học
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 10 tháng 05 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.