Giấy mời Seminar khoa học ngày 16/08/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề 1: "Xây dựng hệ xúc tác tế bào E. coli tái tổ hợp dựa trên hệ thống cytochrome P450 để tạo ra các dẫn xuất oxy hóa sesquiterpene";
Người trình bày: TS. Lý Thị Bích Thủy, Phòng Sinh hóa thực vật.
2. Tên chủ đề 2: "Prodigiosin từ vi sinh vật, tiềm năng và ứng dụng";
Người trình bày: TS. Nguyễn Sỹ Lê Thanh, Phòng Công nghệ sinh học enzyme.
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 16 tháng 8 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.

Giấy mời Seminar khoa học ngày 02/08/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
Tên chủ đề 1: "Trichobakin (TBK), protein bất hoạt ribosome nhóm 1: từ enzyme thực vật đến tạo Immunotoxins ứng dụng trong điều trị ung thư";
Người trình bày: TS. Lê Thị Bích Thảo, Phòng Hóa sinh protein.
Tên chủ đề 2: "Sử dụng mô hình nuôi cấy 3D trong sàng lọc và phát hiện hoạt tính kháng ung thư";
Người trình bày: PGS.TS. Đỗ Thị Thảo, Phòng Thử nghiệm sinh học.
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 02 tháng 8 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.

Giấy mời Seminar khoa học ngày 19/07/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:

1. Tên chủ đề 1: “Đặc điểm sinh hóa và tiềm năng ứng dụng của collagenase từ chủng Lysinibacillus sphaericus VN3 phân lập tại Việt Nam”;

Người trình bày: TS. Bạch Thị Mai Hoa, Phòng Công nghệ lên men.

2. Tên chủ đề 2: “Nghiên cứu nấm kí sinh côn trùng (Entomopathogenic fungi) và khả năng ứng dụng trong kiểm soát rệp muội và nấm bệnh hại cây trồng”;

Người trình bày: PGS.TS. Vũ Văn Hạnh, Phòng Các chất chức năng sinh học.

Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.

Trân trọng kính mời./.