Sản phẩm

Các sản phẩm thương mại hóa

 • Cadef
 • Pluriamin
 • Microcom
 • Micromix
 • NIREF
 • Polyfa, Polymic và Polynut
 • Giống lúa DR2 và DR3
 • Naturenz
 • Biolactomen 
Các sản phẩm đang thử nghiệm 
 • Các kit chẩn đoán virus truyền gây bệnh nhiễm (sốt xuất huyết; viêm gan B,C; HIV; WSSV; ...).
 • Các kit chẩn đoán vi khuẩn gây bệnh và ký sinh trùng.
 • Các kit xác định 2,4-D trong đất, nước sinh hoạt và sản phẩm nông nghiệp.
 • Vaccine cúm VIFLUVAC
 • Raviton
 • Các chất làm sạch dầu mỏ
 • Interleukin 2