Giấy mời Seminar khoa học ngày 19/07/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:

1. Tên chủ đề 1: “Đặc điểm sinh hóa và tiềm năng ứng dụng của collagenase từ chủng Lysinibacillus sphaericus VN3 phân lập tại Việt Nam”;

Người trình bày: TS. Bạch Thị Mai Hoa, Phòng Công nghệ lên men.

2. Tên chủ đề 2: “Nghiên cứu nấm kí sinh côn trùng (Entomopathogenic fungi) và khả năng ứng dụng trong kiểm soát rệp muội và nấm bệnh hại cây trồng”;

Người trình bày: PGS.TS. Vũ Văn Hạnh, Phòng Các chất chức năng sinh học.

Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.

Trân trọng kính mời./.

Giấy mời Seminar khoa học ngày 05/07/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề: "Vi khuẩn Lactobacilus và tiềm năng ứng dụng trong hỗ trợ điều trị bệnh béo phì ở người";
Người trình bày: TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phòng Vi sinh vật học phân tử
2. Tên chủ đề: "Đặc tính phân tử của các dòng virut gây bệnh viêm túi fabricious truyền nhiễm tại Việt Nam qua ba thập kỷ từ 1987 - 2018";
Người trình bày: TS. Lê Thị Kim Xuyến, Phòng Miễn dịch học
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 05 tháng 07 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.

Giấy mời Seminar khoa học ngày 07/06/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề: "Nghiên cứu tạo interleukin-11 người tái tổ hợp nhằm mục đích sử dụng trong y học (điều trị)";
Người trình bày: TS. Lê Thị Thu Hồng, Phòng Kỹ thuật di truyền
2. Tên chủ đề: "Tế bào gốc đa tiềm năng cảm ứng-iPSC";
Người trình bày: TS. Lê Thị Thùy Dương, Phòng Công nghệ ADN ứng dụng
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 07 tháng 06 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.