Giấy mời Seminar khoa học ngày 25/10/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:

Tên chủ đề 1: "Ứng dụng thụ tinh nhân tạo trong phát triển đàn bò lai hướng thịt";
Người trình bày: ThS. Trần Xuân Khôi, Phòng Sinh học tế bào sinh sản.

Tên chủ đề 2: "Đa dạng nguồn gen và ứng dụng chỉ thị phân tử trong hỗ trợ chọn giống gà Liên Minh";
Người trình bày: TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy, Phòng Công nghệ gen động vật.

Tên chủ đề 3: "Nghiên cứu sản xuất và sử dụng pyocyanin phòng trị bệnh gan tụy cấp trên tôm thẻ chân trắng";
Người trình bày: TS. Nguyễn Thị Thanh Lợi, Phòng Công nghệ sinh học tái tạo môi trường.

Thời gian: 14:30-17:00, thứ 6, ngày 25 tháng 10 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.

Giấy mời Seminar khoa học ngày 11/10/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:

Tên chủ đề 1: "Sinh tổng hợp hyaluronic acid bằng kỹ thuật tái tổ hợp gen trong E. coli";
Người trình bày: TS. Lê Văn Trường, Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen Vi sinh vật.

Tên chủ đề 2: "Khả năng phân hủy nhựa cây trong nguyên liệu dăm mảnh gỗ keo của nấm mục trắng và tiềm năng ứng dụng trong sản xuất bột giấy";
Người trình bày: TS. Phan Thị Hồng Thảo, Phòng Vi sinh vật đất

Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 11 tháng 10 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.

Hội thảo “Giới thiệu công nghệ NC protein, NC Gen"

Viện Công nghệ sinh học kính mời các cán bộ quan tâm tới dự buổi Hội thảo "Giới thiệu những công nghệ nghiên cứu protein, nghiên cứu gen mới và ứng dụng của công ty BIO-RAD Laboratories" do Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất thực hiện

Hi-tho-IBT

Thời gian: 9h00 - 11h20, Thứ Ba, ngày 15 tháng 10 năm 2019
Địa chỉ: phòng họp 120 nhà A10. Viện Công nghệ sinh học
18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

chi tiết xem tại đây