Seminar: Biochemical, mechanical and immunological characterization of spider silk proteins from plants

Viện Công nghệ sinh học trân trọng kính mời cán bộ các đơn vị quan tâm đến dự buổi seminar do GS. TS. Udo Conrad (Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, Germany) thực hiện:

  • Nội dung: Biochemical, mechanical and immunological characterization of spider silk proteins from plants
  • Thời gian: 14h00, ngày 13 tháng 4 năm 2015 (Thứ hai)
  • Địa điểm: Phòng họp 120 - Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học