Seminar khoa học do GS. TS. Miki Akamatsu( trường Đại học Kyoto, nhật bản thực hiện)

Nội dung: Effects of Pesticides on the Environment (Pesticide Residues in Soils in Hue) and on Human Bodies (Metabolism and Excretion)

Thời gian: 14h ngày 12 tháng 3 năm 2015 (thứ năm)

Địa điểm: Phòng 120 - Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

Kính mời các cán bộ các đơn vị quan tâm tới dự.