Giấy mời Seminar khoa học ngày 25/10/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:

Tên chủ đề 1: "Ứng dụng thụ tinh nhân tạo trong phát triển đàn bò lai hướng thịt";
Người trình bày: ThS. Trần Xuân Khôi, Phòng Sinh học tế bào sinh sản.

Tên chủ đề 2: "Đa dạng nguồn gen và ứng dụng chỉ thị phân tử trong hỗ trợ chọn giống gà Liên Minh";
Người trình bày: TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy, Phòng Công nghệ gen động vật.

Tên chủ đề 3: "Nghiên cứu sản xuất và sử dụng pyocyanin phòng trị bệnh gan tụy cấp trên tôm thẻ chân trắng";
Người trình bày: TS. Nguyễn Thị Thanh Lợi, Phòng Công nghệ sinh học tái tạo môi trường.

Thời gian: 14:30-17:00, thứ 6, ngày 25 tháng 10 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.