Giấy mời Seminar khoa học ngày 11/10/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:

Tên chủ đề 1: "Sinh tổng hợp hyaluronic acid bằng kỹ thuật tái tổ hợp gen trong E. coli";
Người trình bày: TS. Lê Văn Trường, Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen Vi sinh vật.

Tên chủ đề 2: "Khả năng phân hủy nhựa cây trong nguyên liệu dăm mảnh gỗ keo của nấm mục trắng và tiềm năng ứng dụng trong sản xuất bột giấy";
Người trình bày: TS. Phan Thị Hồng Thảo, Phòng Vi sinh vật đất

Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 11 tháng 10 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.