Hội thảo “Giới thiệu công nghệ NC protein, NC Gen"

Viện Công nghệ sinh học kính mời các cán bộ quan tâm tới dự buổi Hội thảo "Giới thiệu những công nghệ nghiên cứu protein, nghiên cứu gen mới và ứng dụng của công ty BIO-RAD Laboratories" do Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất thực hiện

Hi-tho-IBT

Thời gian: 9h00 - 11h20, Thứ Ba, ngày 15 tháng 10 năm 2019
Địa chỉ: phòng họp 120 nhà A10. Viện Công nghệ sinh học
18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

chi tiết xem tại đây