Giấy mời Seminar khoa học ngày 27/09/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:

Tên chủ đề 1: "Vi khuẩn tía quang hợp và ứng dụng";
Người trình bày: TS. Đỗ Thị Liên, Phòng Công nghệ sinh học môi trường.

Tên chủ đề 2: "Nghiên cứu xử lý nước thải ô nhiễm kim loại nặng bằng vi khuẩn khử sulfate";
Người trình bày: TS. Kiều Thị Quỳnh Hoa, Phòng Vi sinh vật dầu mỏ

Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 27 tháng 9 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.

Trân trọng kính mời./.