Seminar: Molecular Pharming-Basics and Applications of plant-based production of therapeutic proteins

Viện Công nghệ sinh học phối hợp với Trường Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức buổi seminar do GS. TS. Udo Conrad (Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, Germany) thực hiện:
Nội dung: Molecular Pharming-Basics and Applications of plant-based production of therapeutic proteins
Thời gian: 15h30 – 17h00 Thứ 5, ngày 16 tháng 4 năm 2015
Địa điểm: Phòng 605, Tòa nhà Education and Service Building (USTH), 18 Hoàng Quốc Việt.

Đây là cơ hội tốt để các cán bộ, sinh viên đang học tập và làm việc tại Viện Công nghệ sinh học được cập nhật, học hỏi những kiến thức mới về hướng nghiên cứu y sinh liên quan đến sản xuất và ứng dụng protein trong chẩn đoán và điều trị bệnh.
Trân trọng kính mời các cán bộ quan tâm đến tham dự./.

Seminar: Biochemical, mechanical and immunological characterization of spider silk proteins from plants

Viện Công nghệ sinh học trân trọng kính mời cán bộ các đơn vị quan tâm đến dự buổi seminar do GS. TS. Udo Conrad (Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, Germany) thực hiện:

  • Nội dung: Biochemical, mechanical and immunological characterization of spider silk proteins from plants
  • Thời gian: 14h00, ngày 13 tháng 4 năm 2015 (Thứ hai)
  • Địa điểm: Phòng họp 120 - Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

Seminar khoa học do GS. TS. Miki Akamatsu( trường Đại học Kyoto, nhật bản thực hiện)

Nội dung: Effects of Pesticides on the Environment (Pesticide Residues in Soils in Hue) and on Human Bodies (Metabolism and Excretion)

Thời gian: 14h ngày 12 tháng 3 năm 2015 (thứ năm)

Địa điểm: Phòng 120 - Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

Kính mời các cán bộ các đơn vị quan tâm tới dự.