Giấy mời Seminar khoa học ngày 06/12/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề 1: "Chọn tạo giống lạc kháng bệnh héo xanh vi khuẩn bằng chỉ thị phân tử".
Người trình bày: TS. Lê Thị Bích Thủy, Phòng Di truyền tế bào thực vật.
2. Tên chủ đề 2: "Nghiên cứu nâng cao chất lượng hạt đậu tương thông qua đột biến định hướng bằng hệ thống CRISPR/Cas9".
Người trình bày: ThS. Nguyên Hồng Nhung, Phòng Công nghệ tế bào thực vật.
Thời gian: 15:00-17:00, Thứ 6, ngày 06 tháng 12 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.