Giấy mời Seminar khoa học ngày 22/11/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:

Tên chủ đề 1: "Phân tích phức hợp vi sinh vật sống trong chất nhầy san hô – Một số định hướng nghiên cứu";
Người trình bày: TS. Bùi Văn Ngọc, Phòng Tin sinh học.

Tên chủ đề 2: "Nghiên cứu hoạt tính sinh miễn dịch và kháng nguyên hemagglutinin dạng oligomer của virus cúm A/H5N1 được sản xuất từ thực vật dựa vào tương tác S-tag và S Protein";
Người trình bày: ThS. Hồ Thị Thương, Phòng Thí nghiệm trong điểm Công nghệ gen.

Thời gian: 14:30-17:00, thứ 6, ngày 22 tháng 11 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.