17-02-2012 - Mời tham dự Seminar kết quả thực hiện đề tài NCS tại CHLB Đức

Viện Công nghệ sinh học trân trọng kính mời các cán bộ quan tâm đến dự buổi seminar báo cáo kết quả thực hiện đề tài NCS tại CHLB Đức do TS. Nguyễn Minh Hùng (Phòng Công nghệ tế bào thực vật) thực hiện:


Nội dung:   "Điều khiển sinh trưởng và phát triển lá bằng nhân tố phiên mã ở Arabidopsis thaliana"

Tiếng Anh: " Regulation of leaf growth and development by transcription factors in Arabidopsis thaliana"

Thời gian: 14h  ngày 23 tháng 02 năm 2012 (Thứ năm)

Địa điểm:  Phòng họp số 120 - Tầng 1 - Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

Trân trọng./.

Xử lý tin: Nguyệt Minh