21-03-2013 - Mời tham dự Seminar do Viện CNSH phối hợp với Viện KH&CN Nara, Nhật Bản tổ chức

Viện Công nghệ sinh học trân trọng kính mời cán bộ các đơn vị và các bạn Nghiên cứu sinh của Viện đến dự buổi seminar do các Giáo sư đến từ Viện Khoa học và Công nghệ Nara, Nhật Bản - NAIST thực hiện:

      Nội dung: Xem chi tiết chương trình kèm theo
       
      Thời gian
: 09h30, ngày 25 tháng 3 năm 2013 (Thứ hai)

      Địa điểm: Phòng họp 120 - Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

Trân trọng./.

Xử lý tin: Nguyệt Minh