09-10-2013 - Mời tham dự seminar do GS.TS. Aladar A. Szalay, Hoa Kỳ thực hiện

Viện Công nghệ sinh học trân trọng kính mời cán bộ các đơn vị đến dự buổi seminar do GS.TS. Aladar A. Szalay, Chủ tịch kiêm CEO của Genelux Corporation, Hoa Kỳ thực hiện:

Nội dung: "Using recombinant vaccine viruses on diagnosis and treatment of cancer"

Xem tiếp...

21-03-2013 - Mời tham dự Seminar do Viện CNSH phối hợp với Viện KH&CN Nara, Nhật Bản tổ chức

Viện Công nghệ sinh học trân trọng kính mời cán bộ các đơn vị và các bạn Nghiên cứu sinh của Viện đến dự buổi seminar do các Giáo sư đến từ Viện Khoa học và Công nghệ Nara, Nhật Bản - NAIST thực hiện:

      Nội dung: Xem chi tiết chương trình kèm theo

Xem tiếp...

19-07-2012 - Mời tham dự seminar do GS. Dinshaw J. PATEL , Hoa Kỳ thực hiện

Viện Công nghệ sinh học trân trọng kính mời các cán bộ quan tâm đến dự buổi seminar do GS. Dinshaw J. PATEL - Abby Rockefeller Mauze Chair in Experimental Therapeutics Structural Biology Program, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, Hoa Kỳ thực hiện:


Nội dung:   "Structural Biology of Small RNA-mediated Gene Regulation and Methylation-mediated Epigenetic Regulation"

Xem tiếp...