09-10-2013 - Mời tham dự seminar do GS.TS. Aladar A. Szalay, Hoa Kỳ thực hiện

Viện Công nghệ sinh học trân trọng kính mời cán bộ các đơn vị đến dự buổi seminar do GS.TS. Aladar A. Szalay, Chủ tịch kiêm CEO của Genelux Corporation, Hoa Kỳ thực hiện:

Nội dung: "Using recombinant vaccine viruses on diagnosis and treatment of cancer"

Thời gian: 14h00, ngày 14 tháng 10 năm 2013 (Thứ hai)

Địa điểm: Phòng họp 120 - Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

Đề nghị các cán bộ quan tâm đến tham dự đúng giờ.

Trân trọng./.

Xử lý tin: Nguyệt Minh