19-03-2012 - Mời tham dự seminar do GS.TS.Maxey C.M. Chung, Trường ĐHQG Singapore (NUS) thực hiện

Viện Công nghệ sinh học trân trọng kính mời các cán bộ quan tâm đến dự buổi seminar do GS. TS. Maxey C.M. Chung, Trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS) thực hiện:

Nội dung:   "Proteomics in the discovery of cancer biomarkers" and brief news on AOHUPO and HUPO

Thời gian: 14h00  ngày 23 tháng 3 năm 2012 (Thứ sáu)

Địa điểm:  Phòng 120 - Tầng 1 - Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

Trân trọng./.
Xử lý tin: Nguyệt Minh