Mời tham dự seminar về dioxin receptor vào ngày 15/01/2014

Viện Công nghệ sinh học trân trọng kính mời cán bộ các đơn vị quan tâm đến dự buổi seminar do TS. Nguyễn Trung Nam (Phòng Công nghệ tế bào thực vật) thực hiện:

Nội dung: "Vai trò của dioxin receptor trong điều hoà miễn dịch liên quan đến một số bệnh tự miễn"


Thời gian: 09h00, ngày 15 tháng 01 năm 2014 (Thứ tư)

Địa điểm: Phòng họp 120 - Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

Trân trọng./.

Xử lý tin: Nguyệt Minh