Hội thảo: “NC phát triển chế phẩm sinh học trong kiểm soát côn trùng hại cây"

Căn cứ Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 14/HĐ/TC-KHCN ngày 04/5/2011 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Viện Công nghệ sinh học về việc giao và nhận thực hiện đề tài "Nghiên cứu sản xuất và sử dụng chế phẩm từ nấm Lecanicillium spp. để diệt rệp muội (Aphidae) gây hại cây trồng" do TS. Vũ Văn Hạnh (Viện Công nghệ sinh học) làm chủ nhiệm, Viện Công nghệ sinh học sẽ tổ chức hội thảo theo nội dung trong hợp đồng.


Viện Công nghệ sinh học trân trọng kính mời các cán bộ quan tâm đến dự:

Hội thảo: "Nghiên cứu phát triển chế phẩm sinh học trong kiểm soát côn trùng hại cây"

Thời gian: 08h00 ngày 07 tháng 11 năm 2013 (Thứ năm)

Địa điểm:  Phòng số 01 - Tầng 4 - Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

Trân trọng./.