04-05-2012 - Thông báo Hội thảo quốc tế về bệnh k‎í sinh trùng động vật lây sang người

"HỘI THẢO QUỐC TẾ BỆNH KÍ SINH TRÙNG ĐỘNG VẬT LÂY SANG NGƯỜI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á" (EMERGING PARASITIC ZOONOSES IN ASIAN COUNTRIES)

Nghiên cứu bệnh k‎í sinh trùng động vật lây sang người (KSTĐVLSN) tại Việt Nam đã đạt được những kết quả rất lớn và đang được sự quan tâm của cộng đồng khoa học thế giới. Trong giai đoạn hơn 15 năm qua, hợp tác quốc tế trong nghiên cứu KSTĐVLSN đã tập hợp được nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế, trong đó có hàng loạt công trình đăng trên các tạp chí quốc tế xuất phát từ những nghiên cứu tại Việt Nam.

Viện Công nghệ sinh học đã định hướng và ứng dụng nhiều phương pháp mới, đặc biệt là ứng dụng sinh học phân tử trong nghiên cứu Y-sinh học phân tử nói chung và bệnh kí sinh trùng động vật lây sang người nói riêng tại Việt Nam.

Xem tiếp...

27-04-2012 - Mời tham dự Seminar do Ông Hengchao Yan, Quản lý dự án, Viện Genome Bắc Kinh thực hiện

Viện Công nghệ sinh học trân trọng kính mời các cán bộ quan tâm đến dự buổi seminar do Ông Hengchao Yan - Quản lý dự án, Phòng Hợp tác và nghiên cứu, Viện Genome Bắc Kinh (BGI) - Shenzhen  thực hiện:

 

Nội dung:   "Application of the next generation sequencing in human desease,plant and animal research"


Thời gian: 09h00 ngày 04 tháng 5 năm 2012 (Thứ sáu)

Địa điểm:  Phòng 120 - Tầng 1 - Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

Trân trọng./.

Xử lý tin: Nguyệt Minh

19-03-2012 - Mời tham dự seminar do GS.TS.Maxey C.M. Chung, Trường ĐHQG Singapore (NUS) thực hiện

Viện Công nghệ sinh học trân trọng kính mời các cán bộ quan tâm đến dự buổi seminar do GS. TS. Maxey C.M. Chung, Trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS) thực hiện:

Nội dung:   "Proteomics in the discovery of cancer biomarkers" and brief news on AOHUPO and HUPO

Thời gian: 14h00  ngày 23 tháng 3 năm 2012 (Thứ sáu)

Địa điểm:  Phòng 120 - Tầng 1 - Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

Trân trọng./.
Xử lý tin: Nguyệt Minh