28-02-2012 - Mời tham dự Seminar về "ZNF 217 and Breast cancer"

Viện Công nghệ sinh học trân trọng kính mời các cán bộ quan tâm đến dự buổi Seminar do GS. TS. Pascale Cohen, Trường Đại học Lyon, Cộng hòa Pháp thực hiện:

Nội dung:   "ZNF 217 and Breast cancer"

Thời gian: 09h30  ngày 01 tháng 3 năm 2012 (Thứ năm)

Địa điểm:  Phòng 120 - Tầng 1 - Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

Trân trọng./.
Xử lý tin: Nguyệt Minh