07-11-2011 - Thông báo về buổi seminar khoa học tại Viện Công nghệ sinh học

Viện Công nghệ sinh học trân trọng kính mời các cán bộ quan tâm đến dự buổi seminar do 2 chuyên gia người Đức thực hiện:

Nội dung: 

1. "Bacillus amyloliquefaciens, a successful use of bio fertilizers and bio control agents in Europe"

Dr. Helmut Junge, Manager of ABiTEP GmbH, Berlin, Germany.

2. “Selection of bacterial and fungal antagonists to control soil-borne pathogens”

Dr. Rita Grosch, Leibniz-Institute for Vegetable and Ornamental Crops (IGZ), 14979 Groβbeeren, Germany

Thời gian: 9h15 ngày 08 tháng 11 năm 2011 (Thứ ba)

Địa điểm:  Phòng họp số 120 - Tầng 1 - Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

Trân trọng./.

Xử lý tin: Nguyệt Minh