Mời tham dự Hội thảo quốc tế “Bệnh kí sinh trùng động vật lây sang người mới xuất hiện"

           Được sự hỗ trợ kinh phí của Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ quốc gia (NAFOSTED) Viện Công nghệ sinh học sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế: "Bệnh kí sinh trùng động vật lây sang người mới xuất hiện: Dịch tễ, chẩn đoán và phòng trị ở các nước Châu Á" (Emerging parasitic zoonoses: epidemiology, diagnosis and prevention in Asian countries).


Thời gian: 08h00, ngày 25/6/2012

Địa điểm:  Phòng Hội thảo Đa năng, Nhà A1, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

               18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy mời và chi tiết chương trình hội thảo xem tại đây.

Kính mời các cán bộ trong và ngoài Viện Công nghệ sinh học quan tâm đến tham dự.

Trân trọng./.

Xử lý tin: Nguyệt Minh