14-01-2013 - Mời tham dự Seminar do Viện CNSH phối hợp với Trường ĐH Tsukuba Nhật Bản tổ chức

Viện Công nghệ sinh học trân trọng kính mời các cán bộ quan tâm đến dự buổi seminar do Viện Công nghệ sinh học phối hợp với Trường Đại học Tsukuba, Nhật Bản thực hiện:


Nội dung:  Xem chương trình đính kèm

Thời gian: 08h30  ngày 16 tháng 01 năm 2013 (Thứ tư)

Địa điểm:  Phòng 120 - Tầng 1 - Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

Trân trọng./.

Xử lý tin: Nguyệt Minh