Mời tham dự Seminar do GS.TS. Shinya Ohki (JAIST) thực hiện

Viện Công nghệ sinh học trân trọng kính mời các cán bộ quan tâm đến dự buổi seminar do GS. TS. Shinya Ohki, Viện Khoa học và Công nghệ công nghiệp tiên tiến Nhật Bản (JAIST) thực hiện:

 

Nội dung:   "The NMR structure of stomagen reveals the basis of stomatal density regulation by plant peptide hormones"


Thời gian: 09h00  ngày 14 tháng 3 năm 2012 (Thứ tư)

Địa điểm:  Phòng 120 - Tầng 1 - Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

Trân trọng./.

Xử lý tin: Nguyệt Minh

28-02-2012 - Mời tham dự Seminar về "ZNF 217 and Breast cancer"

Viện Công nghệ sinh học trân trọng kính mời các cán bộ quan tâm đến dự buổi Seminar do GS. TS. Pascale Cohen, Trường Đại học Lyon, Cộng hòa Pháp thực hiện:

Nội dung:   "ZNF 217 and Breast cancer"

Thời gian: 09h30  ngày 01 tháng 3 năm 2012 (Thứ năm)

Địa điểm:  Phòng 120 - Tầng 1 - Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

Trân trọng./.
Xử lý tin: Nguyệt Minh

17-02-2012 - Mời tham dự Seminar kết quả thực hiện đề tài NCS tại CHLB Đức

Viện Công nghệ sinh học trân trọng kính mời các cán bộ quan tâm đến dự buổi seminar báo cáo kết quả thực hiện đề tài NCS tại CHLB Đức do TS. Nguyễn Minh Hùng (Phòng Công nghệ tế bào thực vật) thực hiện:


Nội dung:   "Điều khiển sinh trưởng và phát triển lá bằng nhân tố phiên mã ở Arabidopsis thaliana"

Tiếng Anh: " Regulation of leaf growth and development by transcription factors in Arabidopsis thaliana"

Thời gian: 14h  ngày 23 tháng 02 năm 2012 (Thứ năm)

Địa điểm:  Phòng họp số 120 - Tầng 1 - Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

Trân trọng./.

Xử lý tin: Nguyệt Minh