07-11-2011 - Thông báo về buổi seminar khoa học tại Viện Công nghệ sinh học

Viện Công nghệ sinh học trân trọng kính mời các cán bộ quan tâm đến dự buổi seminar do 2 chuyên gia người Đức thực hiện:

Nội dung: 

1. "Bacillus amyloliquefaciens, a successful use of bio fertilizers and bio control agents in Europe"

Dr. Helmut Junge, Manager of ABiTEP GmbH, Berlin, Germany.

2. “Selection of bacterial and fungal antagonists to control soil-borne pathogens”

Dr. Rita Grosch, Leibniz-Institute for Vegetable and Ornamental Crops (IGZ), 14979 Groβbeeren, Germany

Thời gian: 9h15 ngày 08 tháng 11 năm 2011 (Thứ ba)

Địa điểm:  Phòng họp số 120 - Tầng 1 - Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

Trân trọng./.

Xử lý tin: Nguyệt Minh

Semiar "Cơ hội học tập và nghiên cứu với DAAD và DFG", CHLB Đức

Để tạo điều kiện cho các nhà khoa học trẻ của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam nắm bắt được thông tin cũng như cơ hội và chủ động tham gia tuyển chọn đi học và nghiên cứu theo chương trình của quỹ DFG và DAAD, CHLB Đức, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Đức tổ chức Seminar “Cơ hội học tập và nghiên cứu với DFG và DAAD”

Thời gian dự kiến: Từ 20-27/11/2010

Xem tiếp...

14-01-2013 - Mời tham dự Seminar do Viện CNSH phối hợp với Trường ĐH Tsukuba Nhật Bản tổ chức

Viện Công nghệ sinh học trân trọng kính mời các cán bộ quan tâm đến dự buổi seminar do Viện Công nghệ sinh học phối hợp với Trường Đại học Tsukuba, Nhật Bản thực hiện:


Nội dung:  Xem chương trình đính kèm

Thời gian: 08h30  ngày 16 tháng 01 năm 2013 (Thứ tư)

Địa điểm:  Phòng 120 - Tầng 1 - Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

Trân trọng./.

Xử lý tin: Nguyệt Minh