27-04-2012 - Mời tham dự Seminar do Ông Hengchao Yan, Quản lý dự án, Viện Genome Bắc Kinh thực hiện

Viện Công nghệ sinh học trân trọng kính mời các cán bộ quan tâm đến dự buổi seminar do Ông Hengchao Yan - Quản lý dự án, Phòng Hợp tác và nghiên cứu, Viện Genome Bắc Kinh (BGI) - Shenzhen  thực hiện:

Nội dung:   "Application of the next generation sequencing in human desease, plant and animal research"

Thời gian: 09h00 ngày 04 tháng 5 năm 2012 (Thứ sáu)

Địa điểm:  Phòng 120 - Tầng 1 - Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

Trân trọng./.

Xử lý tin: Nguyệt Minh