06-04-2012 - Thông báo Chương trình học bổng Endeavour năm 2013

Cơ quan Giáo dục Quốc tế Australia AEI vừa thông báo Chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2013 bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 01 tháng 4 đến 30 tháng 6 năm 2012.

Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của Chính phủ Australia có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập giúp cho công dân các nước trong đó có Việt Nam có cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở Australia.

Học bổng Endeavour bậc Sau đại học (Endeavour Postgraduate Awards)

·       Thạc sĩ: Trị giá học bổng lên tới 118.500 $AUD

·       Tiến sĩ: Trị giá học bổng lên tới 228.500 $AUD

·       Thời gian học tập/ Nghiên cứu là 02 năm cho khóa học Thạc sĩ và 4 năm cho Tiến sĩ

Xem tiếp...

22-04-2013 - Thông báo chương trình đào tạo Tiến sĩ tại Trung Quốc

Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc có thông báo về chương trình tuyển sinh học bổng đào tạo Tiến sĩ tại Trung Quốc năm 2013 về tất cả các lĩnh vực khoa học.

Năm 2013 dự kiến Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc sẽ cấp 140 suất học bổng.

Xem tiếp...

29-03-2012 - Thông báo học bổng Postdoc tại INRS, Canada

Quỹ Armand-Frappier thông báo chương trình học bổng postdoc (tối thiểu $36,000/năm) năm 2012-2013 dành cho các ứng viên muốn theo đuổi chương trình đào tạo với một trong các giáo sư tại INRS - Viện Armand - Frappier, Canada.


Đây là một Viện nghiên cứu đào tạo các chương trình sau đại học nổi tiếng với các lĩnh vực:

1) Các bệnh nhiễm trùng, miễn dịch học, ung thư và dịch tễ học.

2) Độc học môi trường và hóa dược

3) Công nghệ sinh học môi trường

Xem tiếp...