04-09-2012 - Thông báo kết quả tuyển chọn học viên cho khóa học do DAAD tài trợ

  THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA HỌC

"CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC Y DƯỢC"

DO QUỸ DAAD, CHLB ĐỨC TÀI TRỢ

Được sự tài trợ của quỹ DAAD, CHLB Đức, Viện Công nghệ sinh học sẽ phối hợp với Trường Đại học Tổng hợp Greifswald, CHLB Đức tổ chức khóa học "Cơ sở Khoa học và Ứng dụng Công nghệ Sinh học Y dược", thời gian từ ngày 17/9/2012 đến ngày 12/10/2012 (01 tháng) tại Hà Nội. Chương trình sẽ do các giáo sư của Trường Đại học tổng hợp Greifswald, CHLB Đức trực tiếp giảng dạy.

 

Khóa học gồm 04 chuyên đề (Module):

1. Di truyền nguời (Từ 17 - 22/9/2012)

2. Công nghệ sinh học và công nghệ dược học (Từ 24-28/9/2012)

3. Vi sinh y học (Từ 01-05/10/2012)

4. Giới thiệu về lý thuyết và thực hành của nghiên cứu y học lâm sàng, có bao gồm chuyên đề Răng hàm mặt và Giải phẫu thẩm mỹ  (Từ 08-12/10/2012)

Sau khi xem xét hồ sơ các thí sinh và mục tiêu của lớp học, Ban tổ chức xin thông báo danh sách học viên được chọn với từng chuyên đề. Chi tiết kết quả theo từng chuyên đề vui lòng xem: Công văn thông báo kết quả, Chuyên đề 1, Chuyên đề 2, Chuyên đề 3, Chuyên đề 4.


Chương trình và lịch học cụ thể của từng chuyên đề sẽ được gửi tới từng học viên qua email.

Đề nghị các học viên có tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi học.

Trân trọng./.

Viện Công nghệ sinh học

Xử lý tin: Nguyệt Minh