24-02-2012 - Chương trình học bổng L'Oreal-Unesco 2012

orealVới mục tiêu phát hiện những tài năng khoa học trẻ và tôn vinh những đóng góp của phụ nữ cho sự tiến bộ của khoa học trên khắp toàn cầu, chương trình học bổng khoa học L'Oréal - UNESCO Vì Sự Phát Triển Phụ Nữ Trong Khoa Học năm 2012 do L'Oréal Việt Nam tài trợ với sự hợp tác của Ủy ban Quốc gia UNESCO tại Việt Nam và Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam tiếp tục cấp học bổng hỗ trợ nghiên cứu khoa học cấp quốc gia và học bổng nghiên cứu khoa học cấp quốc tế dành cho những ứng viên đạt tiêu chuẩn.

Bắt đầu từ năm 2008, chương trình này đã trao tặng các học bổng nghiên cứu khoa học trị giá 750 triệu đồng cho các đề án của 6 nhà khoa học nữ trẻ tại Việt Nam . Các đề án nghiên cứu đã được Hội đồng khoa học quốc gia L'Oréal - UNESCO Vì Sự Phát Triển Phụ Nữ Trong Khoa Học đánh giá là có triển vọng và có giá trị thực tiễn cao.
Chương trình học bổng hỗ trợ nghiên cứu khoa học cấp quốc gia L'Oréal - UNESCO Vì Sự Phát Triển Phụ Nữ Trong Khoa Học tiếp tục đón nhận các đề án nghiên cứu năm 2012 cho đến hết ngày 31/05/2012. Mỗi học bổng trị giá 200,000,000 VND dành cho các nhà khoa học nữ không quá 40 tuổi có học vị tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ với những đề án nghiên cứu thuộc ngành khoa học đời sống và khoa học vật liệu.

Trong năm 2012, Chương trình học bổng khoa học quốc tế dành cho các đề án nghiên cứu tại các phòng lab hoặc các trường Đại học và Viện nghiên cứu nước ngoài. Thời gian nghiên cứu không quá 2 năm. Mức học bổng quốc tế của năm 2012 là 40,000 USD. Thời hạn nộp hồ sơ và đề án nghiên cứu cho chương trình học bổng cấp quốc tế đến hết ngày 15/5/2012.

Để biết thêm thông tin về các chương trình học bổng L'Oréal - UNESCO Vì Sự Phát Triển Phụ Nữ Trong Khoa Học, xin vui lòng truy cập webiste www.phunutrongkhoahoc.com

Hoặc liên hệ:

Chương trình học bổng Quốc Gia UNESCO - L'ORÉAL

VÌ SỰ PHÁT TRIỂN PHỤ NỮ TRONG KHOA HỌC

Cô Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh - Giám đốc Truyền thông & Đối ngoại

Công ty L'Oréal Vietnam

54- 56 Nguyễn Trãi, Zen Plaza Building, Phòng 603,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT :   (08) 39 255 834 (ext. 105)

Email : tnguyen11@vn.loreal.com

Xử lý tin: Nguyệt Minh