21-03-2013 - Chương trình học bổng SĐH của Viện Nghiên cứu TW, Đài Loan (TIGP, Sinica)

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có Công văn số 230/VHL-TCCB ngày 19/3/2013 thông báo về chương trình học bổng sau đại học của Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan (chương trình đào tạo tiến sĩ).


Các chuyên ngành học bao gồm:

-         Hóa sinh và lý sinh học phân tử

-         Khoa học và Công nghệ phân tử


-         Khoa học phân tử và sinh học trong nông nghiệp

-         Tin sinh học

-         Sinh học phân tử và tế bào

-         Khoa học và công nghệ Nano

-         Khoa học trái đất

-         Đa dạng sinh học

-         Khoa học thần kinh
 

Để có thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang sau: http://tigp.sinica.edu.tw

Thời hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 26/3/2013 về bộ phận Hợp tác quốc tế (chị Minh)

Cán bộ có quan tâm vui lòng chuẩn bị hồ sơ và nộp đúng hạn.

Trân trọng./.

Xử lý tin: Nguyệt Minh